De naam van de stichting luidt voluit: Stichting DWS, sport spel en recreatie voor mensen met een beperking, gevestigd te Stadskanaal. Opgericht in de jaren zestig (van de vorige eeuw) als gehandicaptensportclub, in 1979 gekozen voor de stichtingsvorm. Wekelijks zijn zo’n kleine 200 deelnemers sportief bezig bij één of meerdere activiteiten, onder leiding van ruim 20 vrijwilligers.

De letters DWS in de naam van de stichting betekenen: Door Wilskracht Sterk.

Onze doelstelling is het ontwikkelen, leiden, begeleiden en activeren van sport, spel en recreatie ten behoeve van mensen met een beperking, in het bijzonder van mensen met een verstandelijke beperking, in de regio.
DWS is behalve een zelfstandige stichting tevens een regionale afdeling van Stichting de Brug Provincie Groningen. DWS is verder aangesloten bij de landelijke sportorganisatie Stichting Gehandicaptensport Nederland.

Sport, spel en recreatie kunnen plezier verschaffen, gezond bewegingsgedrag bevorderen, voorkomen dat mensen in een isolement raken, kunnen sociale contacten bevorderen en een gevoel van eigenwaarde versterken.

We hebben een jaarverslag gemaakt van het afgelopen jaar 2018. Je kunt deze hier lezen.