Uw privacy

DWS STADSKANAAL is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop DWS STADSKANAAL persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt DWS STADSKANAAL zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DWS STADSKANAAL. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de DWS STADSKANAAL uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de DWS STADSKANAAL persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een DWS STADSKANAAL lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u contact heeft met de DWS STADSKANAAL. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor eigen promotionele doeleinden en informatievoorziening gebruikt DWS STADSKANAAL foto’s en/of filmpjes die gemaakt zijn tijdens de activiteiten.

E-mail

De DWS STADSKANAAL heeft een nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

DWS STADSKANAAL laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.

DWS STADSKANAAL gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

DWS STADSKANAAL is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met DWS STADSKANAAL via dwsstadskanaal1969@gmail.com

Gebruik van cookies

De DWS STADSKANAAL maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het Cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door de DWS STADSKANAAL.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

DWS STADSKANAAL, t.a.v. dhr. W. Pathuis per e-mail: dwsstadskanaal1969@gmail.com

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. U kunt dit melden bij: DWS STADSKANAAL, t.a.v. dhr. W. Pathuis per e-mail: dwsstadskanaal1969@gmail.com

Wijzigingen

De DWS STADSKANAAL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de DWS STADSKANAAL een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop DWS STADSKANAAL uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s).

Stadskanaal, 1 mei 2018